Ceradini B&C

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η CERADINI B&C ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 στη Βερόνα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και διανομή υψηλής ποιότητας φυτών παραγωγής.

Παρόλου που δημιουργήθηκε για να καλύψει μόνο τις ανάγκες των αγροκτημάτων Ceradini, η CERADINI B&C συνάντησε έντονο ενδιαφέρον από τοπικούς παραγωγούς, σε σημείο που το 2000 το φυτώριο και η φυτική παραγωγή έγιναν ξεχωριστός κλάδος της εταιρείας.

Η αποστολή της εταιρείας είναι να κατασκευάζει και να διανέμει υψηλής ποιότητας «ελεγμένο» πολλαπλασιαστικό υλικό απαλλαγμένο από παθογόνα και ασθένειες. Αυτό συνδέεται με την συνεχή παρακολούθηση των νέων τάσεων της αγοράς, και τη σύναψη συνεργασιών που μπορούν να παρουσιάσουν νέα καινοτόμα προϊόντα.

Χάριν στο πρόσφορο έδαφος αλλά και στην εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια η CERADINI B&C αποτελέι πρότυπο ανάπτυξης φυτών με εξαιρετικό ριζικό σύστημα, απαραίτητο για την ταχεία ανάπτυξη σε κάθε καλλιέργεια και με ιδιαίτερη προσοχή σε ελεγμένες παραγωγικές διαδικασίες

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

1980 ίδρυση του φυτωρίου στη Βερόνα

Το 2000 το φυτώριο έγινε ξεχωριστό υποκατάστημα της εταιρείας

2015 συνεργασία με την Jingold SPA

2020 Επέκταση στην Ελλάδα

Στόχος μας είναι να εφεύρουμε νέες λύσεις για τους καλλιεργητές, διαμορφώνοντας έργα και πρακτικές που υλοποιούν τις ιδέες με σκοπό να οδηγήσουμε την καλλιέργεια του ακτινιδίου σε μια πιο παραγωγική και βιώσιμη πορεία

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις καλλιέργειες τους. Για να πετύχουμε τον στόχο μας, δημιουργήσαμε μια ομάδα γεωπόνων και τεχνικών, των οποίων το κύριο ενδιαφέρον είναι να παρέχουν εμπειρία και υποστήριξή στους καλλιεργητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα βέλτιστα επενδυτικά αποτελέσματα και αποδόσεις.

Επιπλέον, η CERADINI B&C εστιάζει σε καινοτόμες τεχνικές καθώς συμμετέχει και επενδύει σε πειραματικά έργα που στοχεύουν στην παραγωγή αποτελεσματικών καλλιεργητικών μεθόδων.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το φυτώριο CERADINI B&C έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου, σταθερές συνεργασίες και χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία παρέχει στους πελάτες άριστο αποτέλεσμα. Το φυτώριο συνεργάζεται με εργαστήρια «in vitro», παράγοντας φυτά με τεχνικές ιστοκαλλιέργειας που χαρακτηρίζονται από εντελώς άσηπτες συνθήκες διαχείρισης φυτικού υλικού. Στη συνέχεια προχωρά στο μικρομόσχευμα (στο εργαστήριο) και στη σκλήρυνση των φυτών στο θερμοκήπιο πριν προχωρήσει στη μεταφύτευση σε επιλεγμένα χωράφια, απαλλαγμένα από παθογόνα και ασθένειες.

Με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε:

Απουσία παθογόνων και ασθενειών
Σταθερή και ποιοτική παραγωγή
Ομοιομορφία του φυτικού υλικού

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η σχολαστική εφαρμογή ποιοτικών συστημάτων είναι υψίστης σημασίας για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού άριστης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς ακολουθούνται οι κατάλληλες οδηγίες και διαδικασίες υγείας και ασφάλειας.
Το φυτώριο Ceradini B & C καλλιεργεί τα φυτά σε προστατευμένο αγροτικό περιβάλλον και συμμορφώνεται πλήρως με την υπουργική απόφαση 7.02.2011
Παράλληλα, τηρούνται όλες οι διατάξεις και οι τεχνικοί κανονισμοί του Υπουργείου Γεωργίας Τροφίμων και Δασικών Πολιτικών που αφορούν την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού με σκοπό την κυκλοφορία πιστοποιημένου φυτικού υλικού, με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία των παθογόνων.

ΔΟΜΕΣ

Το φυτώριο Ceradini B & C εκτείνεται σε περίπου 5 εκτάρια συνολικά, παράγοντας πάνω από 180.000 φυτά ακτινιδίων κάθε χρόνο. Διαθέτει 5 θαλάμους ψύξης για διατήρηση των φυτών μέχρι τη στιγμή της παράδοσης. Σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στους καλλιεργητές.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Via Gardesane 123, 37139 Verona VR, Ιταλία